• Telefon
  +90 312 431 51 60

 • E-posta
  info@alponinsaat.com.tr

 • Güncellenen ilgili yasa ve yönetmeliklere göre SEÇ-G faaliyetlerinin periyodik olarak revize edilmesini,
 • SEÇ-G politikasına uygun olarak, tüm süreçlerdeki “tehlikelerin tespiti ve risk değerlendirmesi” yapılarak, elde edilen sonuçlar doğrultusunda düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini,
 • İş Güvenliği Kanunu kapsamında, tüm personelin alması zorunlu olan eğitimlerin düzenli olarak verilmesini,
 • Acil durum ekiplerinin düzenli aralıklarla, profesyonel ekiplerce verilen eğitimlerinin sağlanmasını,
 • İş sağlığı ve güvenliğince uygun çalışma ortamı sağlanması amacıyla ortam ölçümlerinin yapılmasını,
 • Tüm ekipmanların, makine ve destek ünitelerinin genel bakım ile periyodik kontrol ve denetimlerinin yapılmasını,
 • Acil durum tatbikatlarının, mevzuatın belirlediği aralıklarla yapılmasını,
 • İlgili yönetmelik kapsamında, Sağlık ve Güvenlik işaretlerinin kontrollerinin yapılmasını,
 • Ramak kala olayların, ilk yardım uygulanan kazaların, iş günü kayıplı olayların kayıtlarının tutulması, analizlerinin yapılıp önlemlerin alınması ve yılsonunda istatistiklerinin yapılmasını,
 • İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği gözetimlerinin, iç denetimlerinin düzenli olarak yapılmasını;
 • Çalışanların kişisel koruyucu teçhizat kullanması,
  • Uyarı levha ve işaretleri,
  • Elektrik tehlikeleri,
  • Mekanik sistemlerin hareketli aksamları ve koruyucu muhafazaları,
  • Depo & sevkiyatta istifleme yasal kurallarına uyum sistemi,
  • Çalışma alanındaki insanları İş güvenliği açısından kontrol etmek,
  • İş güvenliği açısından iş makinelerinin çalışmasını,
  • Çalışma alanındaki araç ve insan trafiği,
 • Tüm taşeron ve tedarikçilerin, gerekli hallerde;
  • Sıcak iş izni,
  • Elektrik ile çalışma izni,
  • Yüksekte çalışma izni,
  • Kapalı ve dar alanda çalışma izni alarak çalıştırılmasını,
 • Yetkili kişilerce planlanan aralıklarla saha ziyaretlerinin yapılması,
 • SEÇ-G kurullarının toplanmasını,
 • Personel işe alım ve oryantasyon süreçlerinin SEÇ-G kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak Mepsan SEÇ-G ana hedefleri arasında yer almaktadır.