• Telefon
  +90 312 431 51 60

 • E-posta
  info@alponinsaat.com.tr

 • "Mevzuat kapsamında personele verilen eğitimler;
  • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
  • İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
  • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
  • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları (yasal mevzuat),
  • İşyerinde güvenli ortam ve güvenlik sistemleri kurma,
  • Kişisel koruyucu donanım - ekipman ve alet kullanımı,
  • Ekranlı ekipmanlarla çalışmada güvenlik,
  • Emniyet renkleri ve uyarı işaretleri,
  • Temizlik - tertip ve düzen eğitimi,
  • Termal konfor şartları,
  • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
  • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
  • Yüksekte çalışma, kapalı alanda çalışma, sıcak iş yapım,
  • Ergonomi,
  • Gürültü ile ilgili eğitimler tüm personele verilmektedir.
 • SEÇ-G personel, ziyaretçi, tedarikçi/taşeron oryantasyon eğitimleri;
  • Tüm personele,
   • İşe yeni girenlere ve stajyerlere başlamadan önce,
   • Çalışma yeri veya iş değişikliğinde,
   • İş ekipmanlarının değişmesi halinde,
   • Yeni teknoloji uygulanması halinde,
   • Eğitim, değişen ve yeni ortaya çıkan risklere göre eğitim verilmektedir.
  • Çalışma alanlarına gelen ziyaretçilere SEÇ-G Politikası ve temel SEÇ-G kuralları hakkında bilgilendirici kısa eğitimler verilir,
  • Tedarikçi ve taşeronların eğitimleri ile çalışma yöntemlerinin ALPON SEÇ-G standartlarına uygunlukları sürekli olarak denetlenir.