• Telefon
  +90 312 431 51 60

 • E-posta
  info@alponinsaat.com.tr

    ALPON  İNŞAAT'ın kalite taahhüdü, müşterilerine olan kaliteli ürün ve hizmet taahhüdü ile sınırlı değildir. Şirketin geniş anlamdaki kalite taahhüdü çalışanlarına güvenli ve uygar bir çalışma ortamı sağlamayı, faaliyet gösterdiği alanlarda topluma katkıda bulunmayı ve faaliyetlerindeki çevre etkisini en aza indirgemeyi de kapsamaktadır. Ürün kalitesine, çevreye ve çalışana verilen önemin topyekun bir ifadesi olan bu yönetim sistemi, ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi, ISO 14001:2004, Çevre Yönetimi ve OHSAS 18001:2008 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı sertifikalarını kapsamaktadır.

 

KALİTE  POLİTİKASI


  ALPON İNŞAAT, kalite politikasında aşağıda yer alan unsurları benimsemektedir. Bu doğrultuda; ALPON çalışanlarına kendilerini geliştirip yeni sorumluluklar almaları için fırsat tanır. 

 • Konularında bilgili, deneyimli, dürüst ve çalışanlarına sevgi dolu bir üst kadronun altında; öğrenmeye açık, çok çalışmanın erdemine inanan ve temel bilgileri sağlam geniş bir teknik kadroya sahiptir. Çalışanlarının firmasını sevmesini, yaratıcı güçlerini kullanarak geliştirmesini ve heyecanlarını her zaman en üst düzeyde tutmasını sağlayacak bir yönetim anlayışını benimser.  
   
 • Yönetim kadrosu; firmanın misyon ve vizyonunu özümsemiş, hedeflere ulaşmak için isteyerek, severek ve benimseyerek çalışan, genç, dinamik, özgür düşünce yapısına sahip, açık görüşlü, çağdaş iş ilkelerini kavramış, paylaşmanın ve takım olmanın gücüne inanmış kişilerden oluşur.  
   
 • Kurmuş olduğu Kalite Yönetim Sisteminin gereklerini tam olarak uygular ve etkinliğini sürekli geliştirir.  
   
 • Üstlendiği her işi yaparken, müşteri taleplerini ve yürürlükteki yasal mevzuat şartlarını karşılayan ürünü düzenli bir şekilde sağlar.   
   
 • Müşterilerine istediği şartları ve yasal mevzuat şartlarını sağlayan, hep aynı kalitede ürünleri ürettiğinin güvencesini verir ve sistemi etkin bir şekilde uygulayarak müşteri memnuniyetini artırır.
   
 • Kalite politikasını, şirketin amaçlarına uygunluğunu sağlamak için sürekli gözden geçirir. 
   
 • Politikası doğrultusunda oluşturduğu hedeflerini sürekli gözden geçirerek geliştirir.
   
 • Yurtiçindeki ününü ve saygınlığını yurtdışına da taşıyarak uluslararası pazarlara açılan firmanın, farklı şartlarda ve ortamlarda da kaliteden taviz vermeden rekabet edebilme gücünü artırır.
   
 • Aldığı her işi hep aynı, en iyi nitelikte ve en gelişmiş teknolojik imkanları kullanarak yapar; her seferinde daha başarılı olmak için çalışır.
   
 • Çağdaş yönetim bilişim sistemlerini kullanarak etkin bir kontrol ve takip olanağı yaratır.

 

KALİTE YAKLAŞIMI:

  ALPON  İnşaatın kalite taahhüdü, müşterilerine olan kaliteli ürün ve hizmet taahhüdü ile sınırlı değildir.Şirketin geniş anlamdaki kalite taahhüdü çalışanlarına güvenli ve uygar bir çalışma ortamı sağlamayı, faaliyet gösterdiği topluma katkıda bulunmayı ve faaliyetlerindeki çevre etkisini en aza indirgemeyi de kapsamaktadır. Ürün kalitesine, çevreye ve çalışana verilen önemin topyekun bir ifadesi olan bu yönetim sistemi, ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi, ISO 14001:2004, Çevre Yönetimi ve OHSAS 18001:2008 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı sertifikalarını kapsamaktadır.